Aktualności
Konferencja podsumowująca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 czerwca 2015 21:37

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w dniu 11 czerwca 2015 roku zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżet Państwa pn. „Współpraca członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi”. Szerokiemu gronu osób, które przybyły na konferencję zostały zaprezentowane najważniejsze wyniki prac autorów zawartych w opracowanych w ramach projektu dokumentów, w tym dokumentów strategicznych.

Celem głównym projektu było wypracowanie wspólnych obszarów do podejmowania dalszych działań przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Opracowane dokumenty tj.:

 1. Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia obszaru funkcjonalnego WPN,
 2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN,
 3. Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN,
 4. Koncepcja Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.

stworzą możliwość integracji podejmowanych działań publicznych, a zintegrowane podejście do problemów ułatwi, aplikowanie o środki finansowe w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Na konferencji oprócz dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami, uczestnicy podzielili się własnymi doświadczeniami na temat podejmowanych działań w zakresie promocji turystyki i lokalnych atrakcji turystycznych.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia Pan Przemysław Mieloch podziękował uczestnikom konferencji za zainteresowanie i przybycie . Zapewnił wszystkich, iż Stowarzyszenie będzie podejmowało starania by pozyskać nowe fundusze na realizację zaplanowanych działań w opracowanych dokumentach, oczywiście we współpracy nie tylko z samorządami ale także innymi podmiotami.

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 21:52
Więcej…
 
Konsultacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 czerwca 2015 07:09

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżet Państwa pn. „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych” powstały dokumenty, które dla rozwoju Gmin tworzących Stowarzyszenia mają ogromne znaczenie.

Przede wszystkim stworzą one możliwości do integracja działań publicznych, a także przyczynią się do utrwalenia potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego jakim jest teren Wielkopolskiego Parku Narodowego wraz z leżącymi na jego terenie Gminami poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do jego problemów.

W wyniku zakończenia procesu tworzenia zaplanowanych dokumentów pragniemy przedstawić Państwu ich wersje w celu poddania ich do konsultacji. W przypadku uwag lub sugestii dotyczących treści niżej zamieszczonych dokumentów prosimy o ich przesyłanie do dnia 22 czerwca 2015 r. na adres poczty elektronicznej : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia obszaru funkcjonalnego WPN.pdf
 2. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN.pdf
 3. Koncepcja produktu turystycznego Mikroregionu WPN.pdf
 4. Koncepcji Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN.pdf
Poprawiony: środa, 17 czerwca 2015 18:04
 
Zaproszenie na konferencję PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 maja 2015 16:13

logo_mikroregionwpn

Stowarzyszenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
oraz Partnerzy Projektu zapraszają

wszystkie zainteresowane osoby na Konferencję podsumowującą projekt: „Współpraca członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku, w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie WPN w Jeziorach.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji, relacja z wykonania projektu – Jan Broda, Wiceprezes Stowarzyszenia Mikroregionu WPN
Prezentacja dokumentów powstałych w czasie prac projektowych
10.15 – 10.45 Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego WPN – dr Maciej Pietrzykowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
10.45 – 11.15 Koncepcja zrównoważonego transportu na obszarze Mikroregionu WPN – dr Michał Beim, Fundacja Instytut Sobieskiego
11.15 – 11.45 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji oraz Koncepcja Produktu Turystycznego Mikroregionu WPN – Małgorzata Ornoch-Tabędzka, była Prezes Stowarzyszenia, obecnie Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” i Konrad Tuszewski, specjalista ds. tworzenia marki turystycznej
11.45 – 12.00 Wystąpienie przedstawiciela Wielkopolskiego Parku Narodowego
12.00 – 12.50 Pytania i dyskusja
12.50 – 13.00 Podsumowanie dyskusji, zakończenie konferencji

W trakcie trwania konferencji do dyspozycji gości będzie bufet kawowy. Prosimy o potwierdzenie obecności na konferencji do dnia 8 czerwca u Pani Marty Swinarskiej pod nr telefonu (61) 624 72 96 lub mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dojazd do siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach:

 1. od strony Puszczykowa i Mosiny – z trasy nr 430 relacji Poznań – Mosina, Mosina – Poznań: skręt na wysokości skrzyżowania Puszczykowo – Komorniki
 2. od strony trasy nr 5 relacji Poznań – Wrocław, Wrocław – Poznań: skręt w Komornikach (obok „Green Hotelu”) na tzw. Greiserówkę

INFORMACJA O KONFERENCJI

herby_miniatury

Poprawiony: czwartek, 28 maja 2015 16:16
 
Relacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 28 marca 2015 15:25
Relacja z warsztatów poświęconych opracowaniu modelu biznesowego dla wybranych produktów turystycznych w Mikroregionie Wielkopolskiego Parku Narodowego

W dzisiejszych czasach ludzie coraz mocniej cenią czas wolny. Często sposoby jego spędzania są nakierowane na osiągnięcie wysokiej efektywności. Jej ocena dokonywana jest przez pryzmat korzyści dla zdrowia, możliwości wewnętrznego wyciszenia, kontaktu z naturą czy odwiedzenia miejsca wyróżniającego się pod względem form krajobrazu.
W przypadku produktów turystycznych również możemy oddziaływać na otoczenie poprzez budowanie marki danego miejsca. Jest to zadanie niezwykle trudne i wymagające m.in. umiejętności odczytywania potrzeb, a także emocji ludzi. Pojecie „marki miejsca” w odniesieniu do produktów turystycznych to pewne subiektywne wrażenia, odczucia i wyobrażenia wytworzone pod wpływem kontaktu z danym obiektem czy miejscem.

Poprawiony: sobota, 28 marca 2015 18:10
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 marca 2015 22:39

logo2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Budżet Państwa.

Mosina, dnia 6 marca 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ZAMÓWIENIU  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ.  RÓWNOWARTOŚCI KWOTY  30 000 EURO

I. Informacje o Zamawiającym

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, z siedzibą w Puszczykowie 62-040, ul. Wysoka 1, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320002, NIP 777-309-55-49, Adres do korespondencji : 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, Strona internetowa : www.popt1.mikroregionwpn.pl, www.mikroregionwpn.pl W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych” dofinansowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Pomocy Technicznej, zapraszamy do składania ofert na realizację usług prawniczych w zakresie opracowania pełnej dokumentacji  przetargowej, przygotowaniu i przeprowadzeniu jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z możliwością składania ofert częściowych, którego przedmiotem będzie: wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy dróg rowerowych oraz infrastruktury umożliwiającej rozwój turystyki na terenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2010 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. ) o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w/w ustawy.

II. Zakres wykonywanego zamówienia : W ramach świadczonej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. wydawania opinii w zakresie obowiązków Zamawiającego związanych z przedmiotem i wartością zamówienia,
 2. przygotowania i opracowania pełnej dokumentacji przetargowej,
 3. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powierzy realizację w/w czynności Wykonawcy na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. przygotowania wszelkiej dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania,
 5. kontaktów z wykonawcami w zakresie udzielanego zamówienia,
 6. udziału w pracach komisji przetargowej,
 7. przygotowania wszelkiej korespondencji dotyczącej zakresu merytorycznego, w szczególności udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ,
 8. obecności podczas kontroli i audytu projektu celem składania wyjaśnień dotyczących stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to także kontroli i audytów, które będą miały miejsce po zakończeniu realizacji projektu czyli po dniu 30 czerwca 2015 r.

III. Wymagania związane z realizacją zamówienia :

 1. Wykonawca przy realizacji usług określonych w pkt II, jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania wymogów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logo Unii Europejskiej i logo POPT 2007-2013 oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zarówno w treści publikacji, jaki we wszystkich wykonywanych materiałach, w tym szczególności drukowanych, utrwalanych na płytach CD, publikowanych na stronach internetowych.
 3. Termin ogłoszenia przetargu wynosi 10 dni od dnia zawarcia umowy. Termin  ostatecznego rozliczenia upływa 30 czerwca 2015 r. z wyłączeniem zadania określonego w pkt II ust. 8. Wszelkie inne czynności muszą być wykonywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych.
 4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca.
 5. Realizacja zamówienia nie może zostać zlecona w całości lub w części podwykonawcom.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi.

IV. Warunki, które musi spełnić Wykonawca :

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i spełnia następujące wymagania :

- posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze lub radcy prawnego zgodnie z ustawą o radcach prawnych. Potwierdzenie spełnienia powyższego warunku może nastąpić poprzez załączenie  kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie w/w uprawnień, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu realizacji zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie treść złożonego oświadczenia zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.   Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na to, iż w  umowie będą zawarte zapisy o naliczaniu w określonych przypadkach kar umownych oraz na postanowienie, iż zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

V. Odwołanie lub zmiana zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. Ponadto zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

VI. Oferta : forma złożenia, termin i miejsce złożenia

 1. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej  na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, podpisana przez osoby do tego upoważnione.
 2. Do Formularza Ofertowego powinien być dołączony odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 3. Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 13 marca 2015 r.  do godz. 14.00.

a)     pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Mosinie, Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, pl. 20 października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem:  "Zapytanie ofertowe Mikroregion WPN”

b)     osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w  Mosinie, pl. 20 Października 1, z dopiskiem : „Zapytanie ofertowe Mikroregion WPN”.

 1. O ważności złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na wskazany powyżej adres. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

VII. Kryterium oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny wyrażonej w ujęciu brutto za realizację całości zakresu zamówienia, na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty ze względu na rażąco niską cenę.

VIII. Wynik postępowania Informacja o wyniku niniejszego postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana w formie pisemnej do Wykonawców, którzy złożyli ofertę na realizację zamówienia.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Informacje dotyczące zapytania ofertowego udzielane są przez Prezesa Stowarzyszenia, Panią Zofię Sprinter, w godz. od 9.00 – 15.00, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji.
 2. Wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 6 marca 2015 r. będą udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczane na stronie internetowej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie w ostatnim dniu składania ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia złożonego wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu składania ofert w związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienia dotyczące Zapytania ofertowego z dnia 6 marca 2015 r.

Załączniki:

Poprawiony: sobota, 28 marca 2015 15:24
 
Warsztaty dot. strategii biznesowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 22 lutego 2015 20:51

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie podsumowujące cykl warsztatów, obejmujących wszystkie siedem gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego (Jeziory, 62-050 Mosina), w poniedziałek 23 lutego 2015 r. w godzinach 10.00-14.00

 

Podczas warsztatów prowadzący podejmą próbę zbudowania strategii biznesowej dla kilku produktów turystycznych wskazanych przez uczestników warsztatów. Równocześnie zaproszą Państwa do wspólnego zastanowienia się nad dalszą wizją rozwoju Mikroregionu.

 
Koncepcja produktów turystycznych na terenie gmin Mikroregionu WPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 lutego 2015 18:36

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest wypracowanie koncepcji produktów turystycznych na terenie gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni fachowcy, teoretycy i praktycy związani od lat z branżą usług czasu wolnego z ramienia Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”, przygotowującej Strategię zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji oraz koncepcji produktów turystycznych. Warsztaty odbędą się w dniu  18 lutego 2015 r. w godz. 9-13 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżet państwa

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 19:16
 
Wystawa pokonkursowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 24 grudnia 2013 09:18

Prezentujemy galerie fotografii nadesłanych na konkurs fotograficzny - Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – edycja 2013.

Zapraszamy o obejrzenia wszystkich fotografii >>>TUTAJ<<<

 

 
Konkurs fotograficzny - Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – edycja 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 lipca 2013 09:07

 

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2013 09:20
Więcej…
 
Po rajdzie... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olejniczak-Salewicz   
poniedziałek, 01 października 2012 11:22

 

Trzecia edycja rajdu rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Mikroregioniu WPN odbyła się 30 września br. W chłodny niedzielny poranek, we wszystkich siedmiu gminach już od godziny 9 zbierały się grupy, które wyruszyły do Stacji Turystycznej WPN Osowa Góra w Mosinie.

Najliczniejsza, dziewięćdziesięcio-osobowa grupa rajdowiczów wyruszyła z Mosiny. Najmniej liczna, dwudziestopięcio-osobowa grupa wyruszyła z Kórnika. Każdy uczestnik rajdu otrzymał pakiet złożony z butelki wody mineralnej oraz opaski odblaskowej. Opaski przydawały się do spinania nogawki spodni. Grupy miały do pokonania trasy o różnym stopniu trudności i w miarę wyrównanej długości – od 10 do 25 km.

Poprawiony: poniedziałek, 01 października 2012 12:36
Więcej…
 
Rajd Gwiaździsty Mikroregionu WPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 września 2012 09:47

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 19:02
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3