Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Organami Władzy Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN są:

  1. Zgromadzenie ogólne,
  2. Zarząd,
  3. Komisja rewizyjna.